Filtro de cabina de coche

  • Car cabin filter

    Filtro de cabina de coche

    Pódese predicir que no futuro os coches converteranse no terceiro espazo vital para os seres humanos e as persoas modernas pasan cada vez máis tempo nos coches.
    Na cidade, a distribución da contaminación atmosférica non é uniforme, canto máis preto da autoestrada, máis grave é a contaminación.
    O ventilador do sistema de ventilación do automóbil inhala partículas e gases nocivos e explótaos directamente a condutores e pasaxeiros.